Някои резултати

vaccines

“Изследване на отношението между медицинска наука и граждани граждани чрез методите за анализ на големи...

Read More →

Big data – Mетод анализ на големи масиви данни

vaccines, Наука и Технологии и Иновации, Новини

През първото полугодие на 2021 г. продължиха дейностите по разработване на методика за анализ на големи масиви...

Read More →

Методика за дълбочинно изследване на нагласите към ваксините

vaccines

В началото на 2021 г. стартира изготвянето на методиката за дълбочинно изследване на нагласите и мотивациите...

Read More →

Тихомир Митев в Academia Iuventutis и в. Пловдивски университет

vaccines

В края на месец февруари 2021 г. Тихомир Митев, член на екипа, изнесе публична лекция посветена на...

Read More →

Теоретичен модел за изследване на нагласите

Projects, vaccines

През октомври месец на 2020 г. стартира работата върху изготвяне на теоретичен модел за изследване на...

Read More →

Първата „тестова извадка“

Projects, vaccines

През септември месец на 2020 г. започна работата с първата „тестова извадка“ с данни от интернет сайтове,...

Read More →

Срещи и лекции

Projects, vaccines

На 08.07.2020 г. по покана на проф. Чалъков лекция пред екипа на проекта изнесе проф. д-р Йорданка Стоилова, дм –...

Read More →

Серия от лекции от специалисти от областта на медицината с дискусии с екипа по проблема за колебанието по отношение на ваксините и ваксинациите

Projects, vaccines

На 08.07.2020 г. бе проведена лекция с дискусия с доц. дб Мария Казакова, специалист по имунология и медицинска...

Read More →

Работна среща и семинар на екипа по проект

Projects, vaccines

„Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви...

Read More →

Семинар по проект

Projects, vaccines

„Изследване на отношението между медицинска наука играждани чрез методите за анализ на големи масиви данни...

Read More →