От Тимъти Снайдер, септември/октомври 2022 г. източник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-war-democracy-nihilism-timothy-snyder?utm_medium=social Русия, застаряваща тирания, се стреми да унищожи Украйна, една предизвикателна демокрация. Една украинска победа …

Лекция  на докт. Венелин Петров тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма“ в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика …

На 8-ми април се състоя една изключително интересна и полезна лекция с гост-лектор Христо Христов, който любезно предостави презентацията на своята тема. …

https://youtu.be/yCBltPf7Guk На 22 март при голям академичен и обществен интерес в хибриден формат (присъствено и онлайн чрез платформата Zoom) в зала Компас …