Лекция  на Славина Спасова, изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire) на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.):  …

https://youtu.be/yCBltPf7Guk На 22 март при голям академичен и обществен интерес в хибриден формат (присъствено и онлайн чрез платформата Zoom) в зала Компас …

Информацияонно събтие на Център за върхови постижения Жан Моне към ПУ Нов център за високи постижения „Жан Моне“, стартира дейността си като …