Изследване на отношението между медицинска наука и граждани граждани чрез методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането и хомеопатията“

През юли членове на екипа изнесоха доклади по проблемите на ваксинацията срещу Ковид-19 на организирания от център „Жан Моне“ форум със специален панел посветен на Ковид-кризата. 

Като обобщен резултат от участието в различни събития с доклади, анализа на данни и подготовката на научни публикации, членове на екипа подготвиха няколко ръкописа, които ще бъдат публикувани в български и чуждестранни списания. Тихомир Митев и Пламен Нанов предлагат path-dependency анализ на българската имунизационна политика и ваксинационен режим и изучават основните заплахи пред имунизационното покритие в България, вкл. и ролята и на антиваксиналните нагласи и движения. Текстът е депозиран в редакцията на сп. “Applied Health Economics and Health Policy (AHEA)” за рецензиране. Списание „Социологически проблеми“ ще публикува в специален тематичен брой анализите на Иван Чалъков и Биляна Милева върху генезиса и възможните употреби на понятието за конспиративност при разбирането на антиваксиналните нагласи. Мими Василева представя данни и анализ от проведеното от екипа качествено изследване на нагласите за ваксинация. Тихомир Митев и Зоро Зоров представят разработени в процеса на проведеното от тях социологическо наблюдение типологии на Фейсбук-потребителите с антиваксинални нагласи.