Проектът „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането и хомеопатията“ има за цел да хвърли светлина върху темата и да изследва следния проблем: как и защо, въпреки че днешното съвремие и социален живот са основани на продуцираните  от модерната наука факти, доказателства и технологии, а всекидневният живот е силно  сциентизиран, се наблюдава все по-голямо разпространение на скептицизъм към  науката, антиилектуалистки движения и търсене на алтернативни форми на познание.  Това предполага изследване на съвременните трансформации на отношенията наука публика в България, отварянето на научната практика и иновациите към гражданите и  автономното участие на заинтересованите дейци във формирането на знания и нагласи  по отношение на една конкретна област на приложение на модерната наука – медицината.

Ръководител на проекта е проф. Иван Чалъков, а в екипа влизат учени от катедра  „Приложна и институционална социология“ и излседвателски център „Наука,  технологии, иновации“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски  университет, от Химически факултет, от Института за изследване на  обществата и знанието при Българска академия на науките, от Томски държавен  университет (Русия). 

Проект „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез  методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера ваксинирането  и хомеопатията“ е финансиран по конкурс за финансиране на фундаментални научни  изследвания на Фонд научни изследвания към МОН (№ КП-06-Н35/13)

Last modified: март 24, 2021

Comments are closed.