През септември месец на 2020 г. започна работата с първата „тестова извадка“ с данни от интернет сайтове, свалени с помощта на колегите от Центъра за приложни анализи на големи данни към Томски държавен университет.

Подбраните от членовете на екипа релевантни сайтове и ключови думи и маркери дадоха възможност за получаване на полезна извадка от мнения и становища, които бяха изучени с цел да се формулират предварителни типологии на типичните профили на граждани, отричащи и/или колебаещи се по отношение на ваксините и ваксинациите. По този начин се стартира и изучаването характерните дискурсивни форми на съмнение и „опорни точки“ на антиваксинално настроените граждани. Очертани бяха три основни типажа, условно и предварително определени като „конспираторът“, „нюейджърът“, „пост-модерният добре информиран гражданин“.