През октомври месец на 2020 г. стартира работата върху изготвяне на теоретичен модел за изследване на нагласите на гражданите по отношение на ваксините и ваксинациите.

Дейностите по този работен пакет започнаха с изучаване на проблема за доверието в науката и отношенията между науката и нейната публика. Проф. Кръстина Пектова, член на екипа, представи пред екипа преглед на изследванията по темата, динамиката на тези отношения в последните 30 години, както и най-новите данни от изследванията на Eurobarometer и Wellcome Global Monitor. Съвременната трансформация на отношенията наука-публика, ерозиралото доверие в институциите, спецификата на новата (интернет базирана) публичност, напреженията по оста индивидуализъм-колективизъм и икономизацията на медицината като наука и практика залегнаха като ключови теми и индикатори в изработения гайд за дълбочинни интервюта със заинтересовани лица и експерти. През ноември месец стартира тестването на гайдовете.