В началото на 2021 г. стартира изготвянето на методиката за дълбочинно изследване на нагласите и мотивациите на гражданите по отношение на ваксините и ваксинациите.  С оглед на променения от пандемията от Ковид-19 контекст, в изследването бяха включени и проблеми и теми, които засягат новите ваксини срещу коронавируса. През първото тримесечие бе разработен и тестван гайд за дълбочинни интервюта. Изследователските цели, които си поставихме са свързани с необходимостта да получим нова и адекватна информация за мнението на респондентите – как осмислят пандемичната ситуация, какви аргументи за или против ваксините имат в една нова контекстуална среда.

През периода април-май 2021 г. бяха проведени 29 дълбочинни интервюта с мъже и жени над 18 години, живеещи предимно в големи градове. Теренното проучване включва лични и онлайн интервюта с респондентите, които са се отзовали. Данните от дълбочинните интервюта не са представителни за населението на страната, но те са показателни и очертават някои тенденции, свързани с доверието към здравната система, фармацевтичната индустрия и възприемане на ваксините като част от личния избор на всеки гражданин.

От всички интервюирани респонденти, трима са ваксинирани с първа доза (към април 2021), а други трима са споделили намерения да се ваксинират скоро (имат записан час). Относно спазване на имунизационния календар в страната, мненията на интервюираните се разделят, като по-голяма част от тях смятат, че задължителния характер на ваксините не е необходим. Защитата на населението и изграждането на колективен имунитет не стои като въпрос пред респондентите (с изключение на двама, които спонтанно подкрепят и аргументират своето мнение). Имунизациите на децата и посещенията им в различни образователни институции – детски градини/ясли, училища не се свързват с необходимостта да се осигури защита на най-уязвимите, да се реагира като общност – с чувство за грижа и превенция на опасностите. Въпреки, че всички твърдят, че имунизират децата си съгласно задължителния имунизационен календар, повечето споделят, че нямат нищо против и неваксинирани деца да посещават детска градина и училище и са против тяхното санкциониране.

            Имунизацията на децата се оказва, че не е в компетенциите на държавата и нейните институции, а право на всеки родител да направи избор за или против да ваксинира детето си. 

            В ситуация на Ковид -19, страхът и липсата на информация относно същността на модерните ваксините и тяхното действието („много бързо ги направиха“, „не са тествани достатъчно“, „не се знае какво има в тях“, „как ще повлияят на тялото ми“) се оказват най-често споменатите причини за отказ от ваксинация.

            Ниското доверие към здравната система и хаотичните политики за справяне с кризата, допълнително засилват скептицизма на повечето респонденти към ваксините и намерението им да се ваксинират срешу вируса на Ковид – 19.

            Трябва да отбележим, че ситуацията с разпространение и овладяване на заразата е динамична и данните към април 2021 трябва да се възприемат с всички негативи и позитиви на съществуващите тогава ограничения, с умората от социалната и физическата изолация, с натрупващото се политическо напрежение.