Сийка Ковачева (2022). Тенденции в развитието на европейската интеграция в областта на социалната политика,

публикувано в списание Проблеми на постхуманизма – Vol. 12, No. 2, 2022, ISSN: 1314-3700, https://doi.org/10.46324/PMP2202156

_____________________________________

Чалъков, Милева, Панчев. 2022. Геополитиката като „стил на мислене“:
модерни наследства и актуални ограничения

Вестник “Пловдивски университет“. Публикувано на 14.04.2022 г.

_____________________________________

Чалъков, Милева, Панчев, Парапанов. 2022. Войната в Украйна и европейската (дез)интеграция: възможни оси на промяна.

Портал „Култура“. Публикувано на 04.04.2022 г.

______________________________________

Mitev, Tihomir and Nanov, Plamen, Why Do Bulgarians Resist the COVID-19 Vaccination? Reflections on an Outlier. JVAC-D-21-03157,

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990526

Download

______________________________________

Върховенството на правото и изкуственият интелект, Ирена Илиева

Download

_______________________________________

Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS) – Ковачева, Кескинова

_______________________________________

Митев, Т. и Василева, М. (2021). Социологически аспекти на колебанието срещу ваксиниране (в условията на Covid-19 кризата). Сборник с доклади от Втора международна конференция Иновации и конкурентоспособност: Светът през призмата на пандемията COVID-19. Пловдивско университетско издателство 

Разгледай докладите

Last modified: септември 14, 2022

Comments are closed.