В края на месец февруари 2021 г. Тихомир Митев, член на екипа, изнесе публична лекция посветена на изследователския проблем и представяща резултати от изследователските дейности по проекта „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви данни (Big Data): върху примера на ваксинирането и хомеопатията“ пред студенти, докторанти и преподаватели от Пловдивски университет в рамките на интердисциплинарен лекториум Днешната наука за човека и бъдещето, организирана от Университетският център за работа с млади учени, докторанти и пост-докторанти Academia Iuventutis.

https://www.youtube.com/watch?v=2KN1BST0cu8

През месец март, 2021 г., Тихомир Митев публикува статия, представяща резултати от изследванията във в. Пловдивски университет. Целия брой на вестника можете да намерите тук.