Бъдещето на Европа е в Украйна. Войната между демокрацията и нихилизма

Върховенство на Закона и Демокрация, Наука и Технологии и Иновации, Новини

От Тимъти Снайдер, септември/октомври 2022 г. източник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-war-democracy-nihilism-timothy-snyder?utm_medium=social...

Read More →

Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Публични лекции

Лекция  на докт. Венелин Петров тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна...

Read More →

Христо Христов за иновациите, предприемачеството и социалното въздействие

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Публични лекции

На 8-ми април се състоя една изключително интересна и полезна лекция с гост-лектор Христо Христов, който...

Read More →

Войната в Украйна и европейската (дез)интеграция: възможни оси на промяна

Върховенство на Закона и Демокрация, Наука и Технологии и Иновации, Новини, Социална Политика

https://youtu.be/yCBltPf7Guk На 22 март при голям академичен и обществен интерес в хибриден формат (присъствено и онлайн...

Read More →

Предизвикателства пред отношенията между наука и публика. Гражданска наука в общественото здравеопазване и екологията.

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Събития

На 8 и 9 октомври от 10 ч. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе семинар на тема...

Read More →

Big data – Mетод анализ на големи масиви данни

vaccines, Наука и Технологии и Иновации, Новини

През първото полугодие на 2021 г. продължиха дейностите по разработване на методика за анализ на големи масиви...

Read More →

Скрита или явна (дез)интеграция

Върховенство на Закона и Демокрация, Наука и Технологии и Иновации, Новини, Социална Политика, Събития

Информацияонно събтие на Център за върхови постижения Жан Моне към ПУ Нов център за високи постижения „Жан...

Read More →