Дискусия с Иван Кръстев

Новини, Публикации

В ЕС текат два паралелни процеса: непрекъсната интеграция в определени сектори, но в същото време...

Read More →

Теоретичен модел за изследване на нагласите

Projects, vaccines

През октомври месец на 2020 г. стартира работата върху изготвяне на теоретичен модел за изследване на...

Read More →

Първата „тестова извадка“

Projects, vaccines

През септември месец на 2020 г. започна работата с първата „тестова извадка“ с данни от интернет сайтове,...

Read More →

Срещи и лекции

Projects, vaccines

На 08.07.2020 г. по покана на проф. Чалъков лекция пред екипа на проекта изнесе проф. д-р Йорданка Стоилова, дм –...

Read More →

Серия от лекции от специалисти от областта на медицината с дискусии с екипа по проблема за колебанието по отношение на ваксините и ваксинациите

Projects, vaccines

На 08.07.2020 г. бе проведена лекция с дискусия с доц. дб Мария Казакова, специалист по имунология и медицинска...

Read More →

Работна среща и семинар на екипа по проект

Projects, vaccines

„Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез методите за анализ на големи масиви...

Read More →

Семинар по проект

Projects, vaccines

„Изследване на отношението между медицинска наука играждани чрез методите за анализ на големи масиви данни...

Read More →

Суперкомпютър в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

vaccines, Новини

На 19-20 февруари 2020 г. екип на проекта осъществи командировка в Института по органична химия с център по...

Read More →

Изследване Big Data: Примера ваксирането и хомеопатията

vaccines

Откриване на дейностите по проект „Изследване на отношението между медицинска наука и граждани чрез...

Read More →

Скрита или явна (дез)интеграция

Върховенство на Закона и Демокрация, Наука и Технологии и Иновации, Новини, Социална Политика, Събития

Информацияонно събтие на Център за върхови постижения Жан Моне към ПУ Нов център за високи постижения „Жан...

Read More →