FRA (Агенция на ЕС за основни човешки права) ще представи на 23 октомври основните констатации от своя Доклад за основните човешки права за 2021 г. по време на семинар на тема „Многостранна дипломация в международните организации“ – усъвършенстван курс на магистърската програма „Международни отношения“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в България. Семинарът е организиран от члена на Управителния съвет за България проф. Ирена Илиева. На събитието ще присъстват докторантите на проф. Илиева в Института за държавата и правото на Българската академия на науките и докторантите и изследователите от Центъра за високи постижения „Жан Моне“ в Пловдивския университет.

Магистърската програма „Международни отношения“ е разработена от проф. Ирена Илиева, през 2011 г., а през 2012 г. е акредитирана от Националната агенция за оценка и акредитация. Програмата има за цел обучение на висококвалифицирани експерти, специалисти и консултанти в областта на международните отношения, европейските политики и правото за нуждите на централната и общинска администрация, неправителствени организации и международни организации. Програмата предлага усъвършенствани курсове по европейски политики, регионална сигурност в Източна Европа и Черноморския регион, поддържане на мира и управление на конфликти, решаване на въпроси на малцинствата, равенство между половете и недискриминация и други свързани с това въпроси.