Предизвикателства пред отношенията между наука и публика. Гражданска наука в общественото здравеопазване и екологията.

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Събития

На 8 и 9 октомври от 10 ч. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе семинар на тема...

Read More →

Прием на редовни докторанти за учебната 2021/2022

Новини, Публикации

срок 10.09.2021 – 10.11.2021  Катедра Приложна и институционална социология обявява прием за 3-ма редовни...

Read More →