Лекция на доц . д.с.н. Васил Киров на тема Приобщаващо ли е бъдещето на труда в европейските региони?

Публични лекции

На 04 октомври в зала компас на ПУ се проведе лекцията на доц. д.с.н. Васил Киров ИФС БАН Приобщаващо ли е...

Read More →

Място на ГИС в изследване влиянието на градската среда върху човешкото здраве

Публични лекции

На 31 май се проведе лекцията  на доц. Ангел Джамбов, МУ – Пловдив на тема: „Място на ГИС в изследване...

Read More →

Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Публични лекции

Лекция  на докт. Венелин Петров тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна...

Read More →

Социална Европа по време на криза: Високи амбиции, солидарност и блокажи

Публични лекции, Социална Политика

Лекция  на Славина Спасова, изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire) на тема:...

Read More →

Потребление без растеж или растеж без потребление: трусове в епохата на пост-растежа

Публични лекции

Лекция  на ас. д-р Димитър Събев, Институт за икономически изследвания при БАН на тема: „Потребление без...

Read More →

Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на ролята на държавата. Европейски програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите

Публични лекции

Лекция на Ганчо Колаксъзов, ИТТИ, на тема: „Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на...

Read More →

Христо Христов за иновациите, предприемачеството и социалното въздействие

Наука и Технологии и Иновации, Новини, Публични лекции

На 8-ми април се състоя една изключително интересна и полезна лекция с гост-лектор Христо Христов, който...

Read More →