Лекция  на Славина Спасова, изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire) на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.):  исоки амбиции, солидарност и блокажи“

Лекцията се проведе на 20 май 2022 г. от 15:00 ч. в зала Компас и онлайн, в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Славина Спасова е изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire)  и научен сътрудник в Свободния Брюкселски Университет (Université Libre de Bruxelles). Завършила е магистърска степен по европейски науки и докторантура по политически науки, на тема професионализация и европеизацията на българските синдикати през периода 1989-2016 г. (Université Libre de Bruxelles). В момента се занимава с изследвания по социални политики на национално и европейско ниво.

 

00:00 Откриване на лекцията. Представяне на Славина Спасова

07:00 Презентация „Социална Европа по време на криза (2020-2022г.): Високи амбиции, солидарност и блокажи”

08:18 Структура на лекцията

09:42 За книгата „Social policy developments in Europe …”

11:27 Основни насоки в Европейските политики през пандемията: ефекти върху социалното измерение. 2020-2022(Не)вероятна солидарност в Европа по време на две потресаващи кризи

13:32 Европейските фискални политики по време на пандемията: пречупване на табута

17:02 Европейската Зелена сделка: подсилена през пандемията

19:43 Цифровият преход: допълнително стимулиран от Ковид пандемията

22:30 Политиката по здравеопазване на ЕС: към повече интеграция чрез “кризификация”?

26:45 Социална Европа през пандемията: от застой до възобновяване

28:59 Възобновяване на социалните амбиции

31:52 Предложение за директива за адекватната минимална работна заплата

32:58 Предложение за директива за работа през интернет платформа

35:15 Губещите и печелившите от пандемията. Губещите на национално ниво

44:52 Печелившите на национално ниво. Печелившите и губещите на европейско ниво

49:16 Какво ни очаква?

52:17 Дискусия

Powered By EmbedPress