На 31 май се проведе лекцията  на доц. Ангел Джамбов, МУ – Пловдив на тема: „Място на ГИС в изследване влиянието на градската среда върху човешкото здраве“

в рамките на Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Доц. Джамбов ще представи лекция на тема: „Място на ГИС в изследване влиянието на градската среда върху човешкото здраве“, като ще бъдат засегнати:

  • Фактори на градската среда, оформящи индивидуалното и колективното здраве (замърсяване на въздуха, шумово замърсяване, зелени и сини пространства, елементи на застроената среда) – теоретична рамка и емпирични данни от международни и български проучвания;
  • Приложение на географски информационни системи, GPS- проследяване и алгоритми за машинно самообучение в моделирането на експозицията на рискови и протективни за здравето фактори;
  • Възможности за интердисциплинарна колаборация при разработване на основани на доказателствата препоръки за градско планиране с оглед здравните потребности на населението.

 

Времеви маркери към видеото:

 

00:00 Откриване на лекция „Мястото на ГИС в изследване влиянието на градската среда върху човешкото здраве”

00:38 Структура на лекцията

01:47 Човешкия експозом като детерминант на здравето

04:11 Градската среда и здраве

07:11 Защо изучаваме влиянието на градската среда върху здравето?

08:33 Замърсяване на въздуха

09:33 Фини прахови частици

17:36 Заболявания, свързани със замърсяването на въздуха

19:06 Състояние на въздуха в България

21:20 Шумово замърсяване

23:38 Силата на звука – примери. Нива на шумово замърсяване в европейските градове. Шумовото замърсяване в българските градове

27:30 Ефекти на шума върху здравето

28:47 Звукови пейзажи – позитивните ефекти от природните звуци

31:13 Сиви пространства – инфраструктура, walkability, конфигурация на уличната мрежа, озелененост, гледки

35:42 Дисбиотичен дрифт

37:32 Хранителна среда

38:37 Светлинно замърсяване

39:47 Гентрификация

41:07 Зелени и сини пространства

44:37 Ефект на зелените и сините пространства върху здравето

49:29 Хипотеза за биофилията

55:47 „Зелени рецепти – доза природа”

58:42 Виртуална реалност в болнични условия

1:00:35 Рискове срещу ползи

1:01:00 Епидемиологични данни за връзката на зеленината със здравето – примери с лични проучвания

1:02:00 ГИС и моделиране на експозицията на населението

01:05:35 Измерване на контакта с открити природни среди

01:07:37 Кое разстояние е важно за измерване?

01:08:00 Приложимост на сателитни технологии

01:14:45 Динамична оценка на експозиция

01:17:32 Социалните медии като източник на информация за местата, които посещават хората

01:18:07 Научно-обосновани препоръки за „здравословно” градско планиране

01:20:24 Възможности за технологичен трансфер и комерсиализация

01:22:17 Дискусия

Powered By EmbedPress

Целта на екипа на центъра е да предостави бърз и улеснен достъп до съдържанието на лекциите и работи по резюмето на събитието и времеви маркери за основните теми. Очаквайте актуализираното съдържание! За предложения и въпроси може да се свържете с нас по мейл jmcenter@uni-plovdiv.bg