Социална Европа по време на криза: Високи амбиции, солидарност и блокажи

Публични лекции, Социална Политика

Лекция  на Славина Спасова, изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire) на тема:...

Read More →

Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на ролята на държавата. Европейски програми за финансиране на науката, технологиите и иновациите

Публични лекции

Лекция на Ганчо Колаксъзов, ИТТИ, на тема: „Изграждане на национална иновационна екосистема. Динамизация на...

Read More →