На 04 октомври в зала компас на ПУ се проведе лекцията на доц. д.с.н. Васил Киров ИФС БАН Приобщаващо ли е бъдещето на труда в европейските региони? Изводи от проект BEYOND4.0

Събитието е част от цикъл публични лекции в рамките на цикъл “Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите”

Дигиталната трансформация застрашава бъдещето на труда поради бързото навлизане на автоматизацията (Frey & Osborne, 2017). Нови констатации обаче се опитват да нюансират този песимистичен възглед (Warhurst et al., 2019) и подкрепят идеята, че унищожаването на работни места може да бъде съпроводено със създаване на работни места, промяна на работните места и разместване на работни места (Degryse, 2016). По този начин в европейските региони се наблюдават различни положителни и отрицателни развития. В този контекст важен въпрос е защо предприемаческите екосистеми и компании в някои региони биха могли да бъдат по-устойчиви от други, което им позволява да оцелеят и да се развиват.

Емпиричното изследване е част от по-голям проект на ЕС по H2020, BEYOND4.0 (http://beyond4-0.eu/), анализиращ въздействието на дигитализацията върху европейските региони, на базата на примери от България, Германия, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство и Финландия.

Благодарим на доц. Киров, че любезно предостави книгата на доц. Киров за “Дигиталната трансформация и бъдещето на труда” и в PDF формат за всеки, който има желание да се запознае по задълбочено с темата! Можете да я изтеглите от линка: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/000010101111.pdf

Ако темата представлява интерес за Вас от името на доц. Киров Ви каним и нна онлайн семинар Digital Transformation: Policy Workshop for Regional Perspectives and Prospects в рамките на Европейската седмица на регионите, който може да представлява интерес за Вас. Ще се състои на 12 октомври от 10.30 до 12.00 българско време (9.30 – 11.00 CET). Необходима е само регистрация: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022. Повече подробности може да намерите и на линка.

Очаквайте актуализираното съдържание! За предложения и въпроси може да се свържете с нас по мейл jmcenter@uni-plovdiv.bg

Презентацията на доц. Киров може да видите тук:

VassilKirov-PU-Ppt-v.4.10.2022