На 08.07.2020 г. по покана на проф. Чалъков лекция пред екипа на проекта изнесе проф. д-р Йорданка Стоилова, дм – национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести и ръководител на катедра Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации” в Медицински университет Пловдив. Проф. Стоилова запозна членовете на екипа с основните заразни болести и ваксините срещу тях, като представи данни за динамиката на разпространението на инфекциите преди и след въвеждането на масовите ваксинации. Представени бяха специфичните видове имунитет, ваксини и различните подходи при изготвянето на имунизационните календари в България и други страни. Обърна се внимание на развитието на технологиите за изработване на ваксините и повишаването на тяхната ефективност и безопасност през последните 50 години. В заключение се акцентира се също и на основните правила при ваксинационните практики, както и върху основните митове, битуващи сред антиваксинално настроените граждани. Семинарът завърши с дискусия върху необходимостта от по-задълбочени изследвания на мотивите на колебаещите се относно ваксинациите, нови и ефективни форми на комуникация между медицински специалисти и родителите; дискутираха се и възможностите за диалог и сътрудничество между медицинските и социалните науки.